COMPASS софтуерен продукт за подмяна на компресори и агрегати

 • Стартирайте COMPASS

  COMPASS е софтуерна програма, която Ви помага да намерите най-добрата алтернатива от Danfoss за компресори и агрегати подлежащи на подмяна. Целта на COMPASS е само да направи сравнение с конкурентни продукти. Изберете компресор за да намерите най-добрата алтернатива от Danfos за съществуващия модел. 

  Изберете компресорно кондензаторен агрегат за да намерите най-добрата алтернатива от Danfos за съществуващия агрегат. 

  Моля използвайте връзката по-долу за да заредите приложението COMPASS в нов прозорец.

   

 • Софтуер указания

  Моля отбележете,че всички избрани компоненти и калкулирани стойносте трябва да бъдат потвърдени от потребителя. Потребителя също трябва да се увери, че инсталационните условия са в съответствие със стандартите и законовите разпоредби, преди да направи своя избор. 

  Моля запознайте се също с опровержението ни

   

 • 1. Условия на класификация

  Долните условия на класификация се отнасят за охлаждаща мощност на компресора: 

  No.ПриложениеТемператури (SI)Температури (Imperial Units)
  1Ниско налягане (LBP)-35°C/40°C/rgt20°C/sub 0 (EN 12 900)
  Температура на изпарение: -35°С
  Околна температура: +40°С
  Температура на връщащия газ: 20°С
  Подохлаждане: 0°С
  -25°F/105°F/rgt40°F/sub 0 (ARI 540 LBP)
  Температура на изпарение: -25°F
  Околна температура: +105°F
  Температура на връщащия газ: 40°F
  Подохлаждане: 0°F
  2Средно налягане (MBP)-10°C/45°C/rgt20°C/sub 0 (EN 12 900)
  Температура на изпарение:-10°C
  Околна температура: +45°C
  Температура на връщащия газ: 20°C
  Подохлаждане: 0°C
  20°F/120°F/rgt65°F/sub 0 (ARI 540 MBP)
  Температура на изпарение: 20°F
  Околна температура: 120°F
  Температура на връщащия газ: 65°F
  Подохлаждане: 0°F
  3Високо налягане (HBP)+5°C/50°C/rgt20°C/sub 0 (EN 12 900)
  Температура на изпарение: +5°C
  Околна температура: +50°C
  Температура на връщащия газ: 20°C
  Подохлаждане: 0°C
  45°F/130°F/rgt65°F/sub 0 (ARI 540 HBP)
  Температура на изпарение: 45°F
  Околна температура: 130°F
  Температура на връщащия газ: 65°F
  Подохлаждане: 0°F


  Долните условия на класифициране са за охлаждаща мощност на компресорно кондензаторни агрегати:

  No.ПриложениеТемператури
  1Ниско налягане (LBP)-25°C/+32°C, sh=10K, subc=0K
  Температура на изпарение: -25°C
  Околна температура: +32°C
  Superheating Temperature: 10K
  Подохлаждане: 0K
  2Средно налягане (MBP)-10°C/+32°C, sh=10K, subc=0K
  Температура на изпарение: -10°C
  Околна температура: +32°C
  Superheating Temperature: 10K
  Подохлаждане: 0K
  3Високо налягане (HBP)+5°C/+32°C, sh=10K, subc=0K
  Температура на изпарение: +5°C
  Околна температура: +32°C
  Superheating Temperature: 10K
  Подохлаждане: 0K

  2. Към марките

  Следните марки са групирани както следва:

  Danfoss                      Maneurop / Danfoss
  Tecumseh                  Unité Hermétique / UH / Tecumseh
  Unidad hermetica         => Electrolux => ACC => Huayi Compressor Barcelona => Cubigel

  3. Критерии за определяне на алтернатива на Danfoss

  Приложение – Компресори / Компресорно кондензаторни агрегати 

  Хладилен агент – Компресори / Компресорно кондензаторни агрегати 

  Производител – Компресори / Компресорно кондензаторни агрегати 

  Ел. Данни – Компресори / Компресорно кондензаторни агрегати 

  Технология (Херметичен или спирален) – за компресори 

  Тип (в кутия или стандартен (открит)) – за агрегати

  Компресори с размер +10% или +/- 20% от хладилната мощност могат да бъдат предлагани като най-подходяща алтернатива. 

  Агрегати с размер от -5/+15% или +/-20% от хладилната мощност могат да бъдат предлагани като най-подходяща алтернатива.

  4. Правила при подмяна на компресор

  Хладилен агент 

   Приложение 

   Подмяна на хладилен агент  

   Приложение 

  Подмяна на хладилен агент 

   

   Compressors 

   Condensing Units 

  R12

  Всички
  Всички
  AC
  M/LBP

  R426a
  R134a
  R407C
  R404A

  Всички
  HBP
  M/LBP

  R134a 
  R407C
  R404A
  R290

  R502

  Всички

  R404A

  Всички

  R402B
  R404A

   R22 

  AC
  M/LBP

  R407C
  R404A
  R407A/F

  HBP
  M/LBP

  R407C
  R404A
  R402B
  R407A/F

   R600a 

  Всички

  R134a

  Всички

  R134a

   R290 

  AC           M/LBP

  R407C
  R404A

  HBP
  M/LBP

  R407C
  R404A

   R134a 

  AC
  M/LBP

  R407C
  R404A

  HBP         M/LBP

  R407C
  R404A
  R407A/F

   R407C 

  AC
  M/LBP

  R410A
  R404A

  Всички
  Всички

  R404A
  R407A/F

   R404A 

  Всички

  R407A/F

  Всички

  R407A/F

   R407A 

  Всички

  R407A/F

  Всички

  R404A
  R407A/F

   R407F 

  Всички

  R407A/F

  Всички

  R404A
  R407A/F

   R410A 

  Всички

  R410A

  Всички

  R407A/F

  5. Зони на приложение

  Област на работни температури, област на приложения.

  ACКлиматизация
  HPТермопомпи
  HBPВисоко налягане
  HMBPВисоко/Средно налягане
  HMLBPВисоко/Средно/Ниско налягане
  MBPСредно налягане
  LBPНиско налягане
  MLBPСредно/Ниско налягане

  6. Технически термини (често използвани при компресори и агрегати)


  1phМонофазен
  3phТрифазен
  1ph-RSIRМонофазен с пусково реле  
  1phCSIRМонофазен с пусково реле и пусков кондензатор
  1phCSRМонофазен с пусково реле, пусков кондензатор и работен кондензатор
  MOМинерално масло
  POEПолиоулестерно масло 
  PVEПоливинилестерно масло 
  ABАлкил Бензеново масло

 • Опровержение

  Представянето на продукта предложен от софтуера трябва да бъде потвърдено от потребителя. Danfoss не носи отговорност за възможни грешки в  COMPASS.

  Danfoss си запазва правото да променя своите продукти без предупреждение, Това се отнася и за вече поръчани продукти. Всички търговски марки в този материал са собственост на съответните компании.

Общувайте Участвайте

Искате ли да общувате с нас?

Опознайте ни и се включете в разговора
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/compass/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }